+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Výzva k výběrovému řízení „oprava chodníků 2024“

Popis předmětu výběrového řízení Předmětem zakázky je oprava stávajícího povrchu v katastru města Bruntál ze seznamu níže a v rozsahu definovaném dle slepých rozpočtů. Poř.č.Název akceMísto a způsob realizace oprav chodníků1.Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská...

Pěstební práce 2024

Výzva k podání nabídky na pěstební práce. Předmětem je výsadba stromků a následná péče v rozsahu dle krycího listu, včetně úklidu klestu. Předmět plnění je podrobně vymezen v krycím listu. Lhůta k podání nabídek končí dne 29.5.2024 v 11:00 Nabídky lze podávat poštou,...

Omezení úředních hodin TS

Z provozních důvodů budou do 31.5.2024 úřední hodiny zkráceny do 14.30 hod. Děkujeme za pochopení.