+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku
  • Popis předmětu výběrového řízení

Předmětem zakázky je oprava stávajícího povrchu v katastru města Bruntál ze seznamu níže a v rozsahu definovaném dle slepých rozpočtů.

Poř.č.Název akceMísto a způsob realizace oprav chodníků
1.Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská – ul. Krnovská od železničního přejezduChodník nacházející se po pravé  straně směr od kolejí na ul. Opavská navazující na přechod na ul. Krnovská, ležící na pozemku parc.č. 5910,2911/2, 2919/1,2926/1. Stávající povrch (dlažba 30×30) bude vyměněn za zámkovou dlažbu.
2.Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-BillaPlošná oprava spojovacího chodníku za obchodním domem Billa, směrem od přechodu na ulici Ruská, na pozemku parc.č. 4034/1. Asfaltový povrch bude vyměněn za zámkovou dlažbu.
  • Informace o ceně zakázky

Zadavatel stanovuje maximální, tedy nepřekročitelnou cenu celé zakázky na 710 000 Kč bez DPH.

  • Rozdělení zakázky na části

Zakázka není rozdělena na části. Nabídka se podává na obě části zároveň.

  • Místo a předpokládaná doba plnění

Místo plnění:  Město Bruntál
Zahájení plnění: neprodleně po uzavření smlouvy
Ukončení plnění: 31.8.2024

  • Požadavky a doporučení na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, které zadavatel doporučuje řadit takto:

  • Krycí list nabídky
  • Vyplněné rozpočty
  • Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídek končí dne 6.6.2024 v 11:00
Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8 hod. do 14 hod. Nabídky bude přebírat sekretariát, nebo na email info@tsbruntal.cz.

Podrobnější informace jsou obsaženy v přílohách:
Výzva, podrobné informace [pdf]
Příloha č.1 Krycí list [doc]
Příloha č.2 Rozpočet Opavská [xls]
Příloha č.2 Rozpočet Ruská [xls]
Příloha č.3 Smouva [doc]
Příloha č.4 Mapový podklad Opavská [jpg]
Příloha č.4 Mapový podklad Ruska [jpg]
Příloha č.5 Vyjádření k sítí Opavská [zip]
Příloha č.5 Vyjádření k sítí Ruská [zip]