+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je dodávka mobilního venkovního kluziště o rozměrech 12 x 25 m a jednorázové postavení ledové plochy a dodávka stroje na úpravu ledu. Podrobná specifikace plnění je obsažena v příloze č.2 technická specifikace.

Místo plnění a jeho prohlídka

  • Pro zpracování nabídky není prohlídka místa plnění nezbytná, proto se nekoná. Dodavatelé však mají možnost si kdykoli místa plnění, která jsou volně přístupná, prohlédnout.
  • Místem plnění je nam. Míru v Bruntále.

Doba plnění

Doba plnění předmětu: 1.12.2024 – 16.2.2025

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídek končí dne 10.6.2024 v 11:00

Přílohy zadávací dokumentace

krycí list nabídky [DOC]
technická specifikace [DOC]
Výzva [PDF]