+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

„Pěstební činnost na rok 2023“

  1. Identifikační a další údaje zadavatele nabídky

Název:                    TS Bruntál, s.r.o.
Sídlo:                      Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál
Právní forma:         společnost s ručením omezením, kód 112
IČO:                        25823337
DIČ:                        CZ25823337
Zápis v OR:             u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 19499
Dat. schránka:        a5us2u3

Jednající:               Ing. Václav Frgal, jednatel
Kontaktní osoba:  Bc. Milan Milián, Správce IT a VZ, 552 306 750 / 725 984 744, milian@tsbruntal.cz

Zadavatel vymezuje zadávací podmínky nabídky „Pěstební činnost na rok 2023“ takto:

Předmětem je dodávka sazenic včetně dopravy.

      Celkem: 110 740 sazenic (jaro 44 390)

       Sazenice je po dohodě možno místo podzimu dodat na jaro.

  • Předmět plnění je podrobně vymezen v krycím listu.
  • Místo plnění a jeho prohlídka: Pro zpracování nabídky není prohlídka místa plnění nezbytná, proto se nekoná. Dodavatelé však mají možnost si kdykoli místa plnění, která jsou volně přístupná, prohlédnout.
  • Doba plnění předmětu: neprodleně od uzavření smlouvy do 30. 11. 2023
  • Odběratel si vyhrazuje právo zrušit podzimní dodávku sazenic, kvůli nemožnosti sadby v důsledku klimatických podmínek a také si vyhrazuje právo ponížit jarní dodávku sazenic až o 20%.
  • Návozy budou probíhat po telefonické dohodě dva dny předem, maximální výše návozu je 20 000 ks sazenic.
  • Odběratel upozorňuje, že návozy budou do míst s horším příjezdem
  • Lhůta k podání nabídek končí dne 10.2.2023 v 11:00

Nabídky lze podávat poštou, na email, nebo osobně v pracovní dny od 8 hod. do 14 hod. Nabídky bude přebírat sekretariát, nebo zaměstnanec zadavatele Bc. Milan Milián. Nabídka je podána okamžikem jejího doručení zadavateli.

Nedílnou součástí nabídky jsou následující přílohy:

1. krycí list nabídky

2. návrh kupní smlouvy

3. Zadavací dokumentace