+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Vážení návštěvníci,

v úterý 15.6. 2021 zahajujeme provoz letního koupaliště v parku.

 
Otevírací doba zůstává stejná jako v předchozích letech –  denně od 10:00 do 19:00 hod. dle počasí.

Informace o cenách naleznete zde:

Při vstupu do koupaliště je potřeba se  na pokladně prokázat následujícím způsobem:

RT-PCR test:          nesmí být starší 7 dní
AG test:                  nesmí být starší 72 hodin
OČKOVÁNÍ:            osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

                                a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka,

                                b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikovaná druhá dávka, nebo i

                               c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.


COVID:       laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního PC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

OSOBA NA MÍSTĚ PODSTOUPÍ PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TEST, který je určen pro sebetestování nebo povolený Minis.zdravotnictví (antigenní test pro sebetestování má zákazník vlastní).

POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: nesmí být starší 72 hodin.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE OSOBY nebo POTVRZENÍ ŠKOLY: nesmí být starší 72 hodin.

Výjimkou jsou děti do dovršení 6 let .

KAPACITA KOUPALIŠTĚ JE MAX. 400 OSOB V DANÝ OKAMŽIK.

Těšíme se na vaši návštěvu.