+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Ve městě Bruntál budou rozmístěny kontejnery pro podzimní úklid

Od 12. října 2020 budou postupně po celém městě rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Kontejnery jsou určeny pro objemný odpad (nábytek, matrace, koberce apod.). Do kontejneru nepatří vyřazená elektrozařízení (ledničky, pračky….) pneumatiky, stavební odpad, bioodpad (větve, tráva, keře…) a nebezpečný odpad!!! Pokud bude v kontejneru umístěn jiný odpad, než pro který je určen, je nutné kontejnery vytřídit, což zbytečně zvyšuje náklady, které obec musí hradit. Navíc je obsluha kontejnerů vystavena zvýšené manipulace z odpadem, což může vést, v současné době, i k nákaze infekčním onemocněním.

V ulicích města budou kontejnery vždy zhruba dva a půl dne, pak budou vyvezeny a převezeny do jiné části města. Rozmístění kontejnerů bude probíhat podle harmonogramu.

Celoročně jsou k dispozici služby Sběrného dvora na ulici Polní, kde mohou občané města Bruntálu rovněž BEZPLATNĚ odpad uložit v níže uvedené otvírací době.

Pondělíod 6:30 do 18 hodin
Úterýod 6:30 do 18 hodin
Středaod 6:30 do 18 hodin
Čtvrtekod 6:30 do 18 hodin
Pátekod 6:30 do 18 hodin
Sobotaod 8 do 16 hodin*

* Sobota polední pauza 12:00 – 13:00