+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Od 11.5.2020 město Bruntál nabízí svým občanům možnost si zdarma odvézt až 1t kompostu ze sběrného dvoru na Polní ulici.
Odvoz a nakládka je ve vlastní režii, doporučujeme občanům použití vozíku a brát ve zřetel horší přístupové cesty.

V případě zájmu vám bližší informace poskytne obsluha SD na tel. 554 716 386

kompost vyprodukovaný na kompostárně