+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Město Bruntál pro své občany připravilo možnost bezplatné výpůjčky kompostovacích nádob pro biologicky rozložitelný materiál z domácností i zahrádek v jejich užívaní. (více…)

Výdej kompostéru bude probíhat od středy 29.9. 2021 v sídle TS na Zeyerové ulici. V pondělí a ve středu od 8.30 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hodin.

Vypůjčitel při uzavření smlouvy o výpůjčce a následném darování prokáže (např. nájemní smlouvou), že na území města Bruntálu je oprávněn užívat a skutečně užívá pozemek, na němž se nachází rostlinstvo produkující biologicky rozložitelný odpad (bioodpad), který lze kompostovat.

Žádáme žadatele aby si podklady pro vyplnění smlouvy připravili předem. Především údaje o par. č. pozemku.

Vypůjčit si je možno jeden ze tvou typů kompostérů:
– kompostér thermo star 1000 L (uživatelský manuál, PDF) kompostér je již rozebrán
– kompostovací silo 900 L (uživatelský manuál, PDF)

kompostovací silo 900 L kompostér thermo star 1000 L