+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

pronájem nebytových prostor v objektu SAUNY – „masérna“

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ: Předmětem plnění je zajištění provozování masérských služeb v nebytových prostorách sauny. Celkem nebytové prostory  –  8,3 m2 Zahájení nájmu: od 1.10.2024 Doba nájmu: určitá – 2 roky, s možností následného prodloužení na dobu...

poptávka – Mobilní venkovní kluziště 12 m x 25 m

Podrobná specifikace předmětu plnění Předmětem zakázky je dodávka mobilního venkovního kluziště o rozměrech 12 x 25 m a jednorázové postavení ledové plochy a dodávka stroje na úpravu ledu. Podrobná specifikace plnění je obsažena v příloze č.2 technická specifikace....

Pořízení kontejnerového vozidla včetně nástaveb

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu kontejnerového vozidla včetně nástaveb (dále také jen „kontejnerové vozidlo“), a dále montáž a zprovoznění stávajících nástaveb zadavatele na kontejnerovém vozidlo. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:Textová část zadávací...

Výzva k výběrovému řízení „oprava chodníků 2024“

Popis předmětu výběrového řízení Předmětem zakázky je oprava stávajícího povrchu v katastru města Bruntál ze seznamu níže a v rozsahu definovaném dle slepých rozpočtů. Poř.č.Název akceMísto a způsob realizace oprav chodníků1.Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská...

Pěstební práce 2024

Výzva k podání nabídky na pěstební práce. Předmětem je výsadba stromků a následná péče v rozsahu dle krycího listu, včetně úklidu klestu. Předmět plnění je podrobně vymezen v krycím listu. Lhůta k podání nabídek končí dne 29.5.2024 v 11:00 Nabídky lze podávat poštou,...

Pěstební práce 2024

Předmětem je výsadba stromků a následná péče v rozsahu dle krycího listu, včetně úklidu klestu Pokud Vás nabídka zaujala prosíme o prostudování příloh a zaslání krycího listu.Lhůta k podání nabídek končí dne 6.3.2022 v 11:00 Přílohy: Zadávací dokumentace [PDF] Krycí...