Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Bruntál, ul.Polní

Identifikační údaje provozovatele:

TS Bruntál, s.r.o.,
Zeyerova 12,
792 01 Bruntál
IČ : 258 23 337

Telefon: 554 716 386

Den Čas

Pondělí

od 6:30 do 18 hodin
Úterý od 6:30 do 18 hodin
Středa od 6:30 do 18 hodin
Čtvrtek od 6:30 do 18 hodin
Pátek od 6:30 do 18 hodin
Sobota

od 8 do 16 hodin*

* Sobota polední pauza 12:00 - 13:00

 

Dodavatele odpadu se zde mohou zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou k jejich vyložení a převzetí obsluhou.

 

  • Dovážení odpadu na sběrný dvůr mimo stanovenou provozní dobu je zakázáno.
  • Ukládání odpadu v okolí tohoto zařízení je přísně zakázáno a trestá se pokutou dle zákona o přestupcích.
  • Sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů ze zařízení je zakázán.
  • Nepovolaným osobám je vstup zakázán. V případě narušení prostoru nepovolanou osobou bude oznámeno Policii ČR nebo Městské policii Bruntál.