Veřejné zakázky

Profil zadavetele (odkaz)

„Oprava parkovací plochy - ulice Uhlířská, Bruntál "

  • rozhodnutí zadavatele [pdf]

"Těžba a přiblížení dřeva 2018"

  • rozhodnutí zadavatele [pdf]