+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Předmětem nabídky je těžba, přiblížení dříví na odvozní místa (dále jen „P-OM“)  definovaná v průběhu plnění zakázky zadavatelem. Přibližovací vzdálenost do 100m. Předpokládaný objem cca 1000 plnometrů (dále jen „plm“) dříví.

Hmotnatosti:
0,10-0,14
0,15-0,19
0,20-0,29 (800 plm)
0,30-0,49
0,50-0,69
0,70-0,99
+1,00

Uchazeč musí být schopen zabezpečit přiblížení dřeva všemi následujícími technologiemi:

  • Harvestorem menších rozměrů  (jde o slabší porosty) v kombinaci s traktorovou vyvážečkou   

Místo a předpokládaná doba plnění
Místo plnění: lesy Města Bruntál.
Zahájení plnění: 1.5.2022
Ukončení plnění: 30.6.2022

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta k podání nabídek končí dne 27.4.2019 v 11:00

Dokumenty ke stažení:
– Výzva [PDF]
– Krycí list [PDF]