+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

TS Bruntál, s.r.o. nabízí volné prostory sloužící k podnikání ve Sportovní hale na Zeyerově ulici č. 14, Bruntál.

Předmět pronájmu:

Jedná se o prostory o velikosti 94,85m2 umístěné v II. nadzemním podlaží. Vstup do prostor je zadním vchodem do haly, který je společný pro všechny nájemce.

  LEGENDA MÍSTNOSTÍ – II.NP
OZN.ÚČEL MÍSTNOSTIPLOCHA m2 
227chodba12,4 
228sklad9,45 
230učebna29,05 
229učebna43,95 
celkem94,85 

Prostory nejsou vybaveny nábytkem. Vybavení si nájemce řeší ve vlastní režii. Sociální zařízení je umístěno na chodbě, které je společné pro všechny nájemce v objektu. Prostory nejsou určeny pro hudební zkušebny.

Výše podnájemného: 350 Kč/m2/rok bez DPH

Služby (vodné, stočné, teplo, elekt. energie): 400 Kč/m2/rok bez DPH

Plánek budovy sportovní haly – volný prostor (místnost č. 227,228,229,230)

V případě zájmu nás kontaktujte na mob. 731 183 014 nebo emailem rychlikova@tsbruntal.cz

Mgr. Renata Rychlíková