Articles

Hřbitov Ruská ulice

1.4.2011 bylo ukončeno na hřbitově na Ruské ulici pohřbívání zemřelých do země.

Ostatní služby budou poskytovány nejdéle následujících 20 let nejdéle však do 31.3.2031.

Prostory hřbitova na Ruské ulici byly nevyhovující a proto byl vybudován nový hřbitov pod Uhlířským vrchem.