Dokumenty

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (znění zákona)
(pozn. dovolujeme si upozornit, že tento zákon neslouží k osobním či politickým cílům)

Organizační řád (ke stažení)

Směrnice o poskytování informací (ke stažení)

Ceník poskytovaných informací (ke stažení)

Zakladatelská listina (ke stažení)

Politika ISŘ (ke stažení)