Jak třídit

Jak správně třídit odpad

Co kam patří se dozvíte přímo z obalu nebo na samolepkách na sběrných nádobách.

Co patří a nepatří a nepatří do konkrétních nádob můžete vyčíst s přiložených obrázků:

 

Harmonogram výdeje nádob na BIO odpad

Výdej nádob na bio odpad  probíhá v sídle společnosti TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12, Bruntál

v termínech:

pondělí 8-11 hod.   12.30 – 14 hod.
úterý 8-11 hod.   12:30 – 14 hod.
středa 8-11 hod.    12.30 – 14 hod.

Prosíme, dodržujte stanovenou výdejní dobu!
Nádoba bude předána oproti podpisu s jedním členem domácnosti.

Co si mám vzít sebou?

Doklad totožnosti s platnou adresou trvalého pobytu.

Kdy a jak se sváží bioodpad?

Svozové dny úterý a středa (každý týden)
Biopopelnice v den svozu umístěte tak, aby byl zajištěn přístup a možnost provést svoz.

Co dělat pokud se biopopelnice poškodí nebo je zcizena?

Kontaktujte TS Bruntál, s.r.o. mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Bionádoby, prosím nevyužívejte k umístění komunálního odpadu, ostatního nebo odpadu nebezpečného. V takovém to případě, vám nádoba nebude vyvezena.

Dále upozorňujeme občany, že pokud bude nádoba na směsný komunální odpad obsahovat bioodpad, případně jiný nevhodný odpad (např. žhavý popel, suť, nebezpečný odpad ….), tak v tomto případě nádoba nebude vyvezena !!!