Pohřební služby

Upozornění návštěvníkům pohřebiště a nájemníkům hrobových míst:

Ukládání květinových darů a dalších předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst a zejména na chodník před kolubárními schránkami není dovoleno.

Takto uložené předměty budou správcem pohřebiště odstraněny.

 

Oznámení

Rozhodnutím Rady Města Bruntálu ze dne 22.3.2011, evidovaným pod číslem 295/9R/2011 bylo ke dni 31.3.2011 ukončeno pohřbívání na pohřebišti v Bruntále, ulici Ruská. Toto pohřebiště bude provozováno do skončení všech smluvních závazků nejdéle však po dobu následujících 20 let, tedy do 31.3.2031.

Oznamujeme Vám, že je od 1.dubna 2011 oficiálně zahájen provoz nového pohřebiště Uhlířský vrch v Bruntále.

Nové pohřebiště Uhlířský vrch nabízí v oblasti pohřbívání tyto služby:

  1. Pronájem kolumbárních schránek pro umístění urny
  2. Provádění rozptylu na rozptylové loučce
  3. Provádění vsypů do pronajatých vsypových míst na vsypové loučce.
  4. Pronájem urnových hrobů
  5. Pohřbívání a pronájem hrobů

Bližší informace získáte u p. Valouchové na tel. čísle: 552 306 751, email: JLIB_HTML_CLOAKING

Úřední hodiny:

Pondělí:  8:30 - 11:30 , 12:00 - 16:00
Středa:   8:30 - 11:30 , 12:00 - 16:00
Čtvrtek:  8:30 - 11:30

Ceník:

  • Ceník služeb pro hřbitovy pro rok 2019 [PDF]
  • Ceník hrobových zařízení pro rok 2019  [PDF]

Související informace

 

Pohřebiště Uhlířský vrch

virtuální prohlídka

Pohřebiště ul. Ruská

virtuální prohlídka

Provozní doba

duben - září

800 - 1900

říjen - březen

800 - 1700

Mimo provozní dobu jsou hřbitovy uzamčeny.