Veřejně prospěšné práce

Společnost TS Bruntál s.r.o. uzavřela  s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Bruntál  „ DOHODY o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“. Tyto dohody jsou uzavřeny v souladu se zákonnými ustanoveními zákona  č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v návaznosti na národní projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Nové pracovní příležitosti – VPP, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

TS Bruntál s.r.o. vytvořilo celkem 55 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – pracovních míst a to 5 míst „ Koordinátor VPP „  a 50 míst  „ Uklízeči veřejného prostranství „.