Articles

Související informace

Starý hřbitov končí, k novému pohřebišti bude jezdit autobus

S počátkem dubna letošního roku začne platit nový jízdní řád jedné linky městské hromadné dopravy (MHD) v Bruntále. Důvodem změny je zahájení provozu nového pohřebiště na Uhlířském vrchu.
Od 1. dubna se mění jízdní řád linky 855001 – a pro občany města pozitivně. Nově bude autobus MHD zastavovat na stanovišti, které je součástí areálu nedávno vybudovaného pohřebiště.

Ke stejnému datu bude oficiálně zahájen provoz nového pohřebiště, zatímco pohřbívání na stávajícím hřbitově končí k 31. březnu. Provoz a údržba dosavadního hřbitova však bude pokračovat ještě následujících dvacet let, což je dvojnásobek takzvané tlecí doby. Hřbitov v Ruské ulici již kapacitně nestačí a není možné jej rozšířit, proto bylo za celkové náklady zhruba třiceti milionů korun postaveno nové pohřebiště na Uhlířském vrchu.